C O P Y R I G H T

Kopiowanie zabronione, zapoznaj sie z warunkami poniżej.

djhermann       Tel: 604-134-685       Wieloletnie Doświadczenie      Profesjonalny Sprzęt      Oświetlenie      Karaoke      Konkursy


Prawa autorskie i zastrzeżenia wykorzystania serwisu internetowego djhermann

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całosci lub części publikacji prezentowanych w serwisie internetowym djhermann (www.djhermann.pl) oraz (djhermann.pl) i jego podstronach, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (elektronicznej lub mechanicznej, włączywszy techniki komputerowe, drukarskie, fotograficzne, nagrania fonograficzne itp.) wymaga pisemnej zgody ze strony właściciela serwisu internetowego djhermann.
Dodatkowe informacje


Dodatkowe informacje odnoszące się do publikacji zwiaząnych ze stroną główną i podstronami serwisu internetowego djhermann rozpatrywane są po wysłaniu zapytania na adres e-mial, który jest zamieszczony na podstronie kontakt tego serwisu.
Zastrzeżenia wykorzystania serwisu internetowego djhermann


Choć dołożono wszelkich starań by informacje znajdujące sie w serwisie internetowym djhermann były jak najbardziej kompletne i odpowiadały możliwie blisko stanowi faktycznemu, właściciel serwisu internetowego djhermann nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, w odniesieniu do zawartosci tego serwisu internetowego, jej jakości, funkcjonowania oraz adekwatnosci do konkretnego celu lub wymagań użytkowników.

Odpowiedzialność za użytkowanie i wykorzystanie informacji udostępnianych w serwisie internetowym djhermann ciąży na użytkowniku. W szczególności właściciel serwisu internetowego djhermann wyłącza swoją odpowiedzialność wobec użytkowników tego serwisu internetowego lub osób trzecich za jakąkolwiek szkodę (włącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przędsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) zwiazaną z wykorzystaniem informacji udostępnianych w tym serwisie internetowym.

Materiały zawarte w serwisie internetowym djhermann mogą oferować linki do niezależnych od serwisu internetowego djhermann stron internetowych. Właściciel serwisu internetowego djhermann nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość którejkolwiek z tych stron. Właściciel serwisu internetowego djhermann umieszcza wspomniane linki wyłącznie jako formę ułatwienia dla korzystających z serwisu klientów i nie oznacza to, że właściciel serwisu internetowego djhermann aprobuje lub akceptuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość tychże stron.